ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης:

 • Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) συμπληρώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
 • Ο κάθε υποψήφιος έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει αποκλειστικά μία ( 1 ) αίτηση
 • Την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων φέρει ο υποψήφιος
 • Εάν δεν γνωρίζετε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), μπορείτε να τον πληροφορηθείτε από τον επισυναπτόμενο σύνδεσμο: https://www.amka.gr/AMKAGR/
 • Η συμπλήρωση των επιλογών του τόπου απασχόλησης καθώς και του τομέα ενδιαφέροντος είναι ενδεικτική, η δε τοποθέτηση γίνεται βάσει των αναγκών του Ομίλου.
 • Πριν την έναρξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης βεβαιωθείτε ότι έχετε σε ηλεκτρονική μορφή:

      Για φοιτητές ΑΕΙ

 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Επίσημο έντυπο στο οποίο να βεβαιώνεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ
 • Επίσημο έγγραφο που να βεβαιώνεται ο ΑΜΚΑ
 • Βεβαίωση σπουδών ΑΕΙ
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτογραφία

*Σε περίπτωση που είστε μεταπτυχιακός φοιτητής να υπάρχει αντίγραφο του πτυχίου σας.

Επιτρεπτοί τύποι επισυναπτόμενων αρχείων : doc, pdf, jpg. (μέγιστο μέγεθος επισυναπτόμενου αρχείου 2 ΜΒ).

      Για φοιτητές πρώην ΑΤΕΙ

 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Επίσημο έντυπο στο οποίο να βεβαιώνεται ΑΦΜ και η ΔΟΥ
 • Επίσημο έγγραφο που να βεβαιώνεται ο ΑΜΚΑ
 • Βεβαίωση επάρκειας πρακτικής
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτογραφία

Επιτρεπτοί τύποι επισυναπτόμενων αρχείων : doc, pdf, jpg  (μέγιστο μέγεθος επισυναπτόμενου αρχείου 2 ΜΒ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Α.Τ.Ε.Ι.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επιτρεπτοί τύποι επισυναπτόμενων αρχείων : pdf, docx, doc

Επιτρεπτοί τύποι επισυναπτόμενων αρχείων : pdf, docx, doc

Επιτρεπτοί τύποι επισυναπτόμενων αρχείων : pdf, docx, doc

Επιτρεπτοί τύποι επισυναπτόμενων αρχείων : pdf, docx, doc

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επιτρεπτοί τύποι επισυναπτόμενων αρχείων : pdf, docx, doc

Επιτρεπτοί τύποι επισυναπτόμενων αρχείων : pdf, docx, doc

Επιτρεπτοί τύποι επισυναπτόμενων αρχείων : pdf, docx, doc

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ»

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ»

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ»

ΑΔ.ΟΔΗΓΗΣΗΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΑΔ.-ΠΙΣΤΟΠ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ»

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ»

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιτρεπτοί τύποι επισυναπτόμενων αρχείων : pdf, docx, doc

Επιτρεπτοί τύποι επισυναπτόμενων αρχείων : pdf, docx, doc

Επιτρεπτοί τύποι επισυναπτόμενων αρχείων : jpg, jpeg

ApplicationPeriodExpired