Οι ικανότητες και οι φιλοδοξίες των νέων ανθρώπων είναι πηγή δύναμης για κάθε κοινωνία. Στον όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δίνουμε προτεραιότητα στην στήριξη της νέας γενιάς, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και εργασιακή εμπειρία, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.

Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα Απασχόλησης φοιτητών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, για την πραγματοποίηση της πρακτικής σας άσκησης, παρακαλούμε όπως επιλέξετε το αντίστοιχο ενεργό πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. - 2Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019
  • 21/08/2019 - 11/09/2019

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. αφορά σε εξάμηνη απασχόληση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης για την απόκτηση πτυχίου. Προσφέρει την ευκαιρία σε σπουδαστές να απασχοληθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, αποκτώντας εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών τους.

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ