Οι ικανότητες και οι φιλοδοξίες των νέων ανθρώπων είναι πηγή δύναμης για κάθε κοινωνία. Στον όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δίνουμε προτεραιότητα στην στήριξη της νέας γενιάς, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και εργασιακή εμπειρία, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.

Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα Απασχόλησης φοιτητών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, για την πραγματοποίηση της πρακτικής σας άσκησης, παρακαλούμε όπως επιλέξετε το αντίστοιχο ενεργό πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ 2019
  • 31/05/2019 - 09/06/2019

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών ΑΕΙ αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανώτατων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Ελλάδας και εξωτερικού καθώς και απόφοιτους Α.Ε.Ι., οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει το ίδιο έτος με το έτος υλοποίησης του Προγράμματος. Οι υποψήφιοι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών τους.

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ