Οι ικανότητες και οι φιλοδοξίες των νέων ανθρώπων είναι πηγή δύναμης για κάθε κοινωνία. Στον όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δίνουμε προτεραιότητα στην στήριξη της νέας γενιάς, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε φοιτητές που επιθυμοούν να αποκτήσουν γνώσεις και εργασιακή εμπειρία, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.

Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής πρακτικής σας άσκησης, παρακαλούμε όπως επιλέξετε το αντίστοιχο ενεργό πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Α.Τ.Ε.Ι.
  • 14/02/2020 - 03/03/2020

Tο Πρόγραμμα Εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών πρώην Α.Τ.Ε.Ι. αφορά σε εξάμηνη απασχόληση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών των φοιτητών και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο: 1η περίοδος: Απρίλιος - Σεπτέμβριος, 2η περίοδος: Οκτώβριος- Μάρτιος. Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής για την 1η περίοδο του 2020 θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 14/02/2020 έως την Τρίτη 03/03/2020.

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ